โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ครั้งที่ 2 และโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปร 2566 :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

วันที่ 18  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  โดยนายบุญศิลป์  อาษาสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  นายศรัณญภัทร  พลโพธิ์ศรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างซำโอง  คณะครูและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จิตอาษา พระราชทานและราษฎรบ้านซำโอง  หมู่ 6  ร่วมถวายเทียนพรรษาตาม โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566  ณ. วัดป่าศิริธรรมมาวาส  บ้านซำโอง  หมู่ 6  พร้อมร่วมกันทำความสะอาดเพื่อพัฒนาวัดตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่ 2  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนแก่  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป

ชื่อไฟล์ : 1692334324_LINE_ALBUM_เข้าพรรษา_๒๓๐๘๑๘_22.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692334439_LINE_ALBUM_เข้าพรรษา_๒๓๐๘๑๘_24.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692334554_LINE_ALBUM_เข้าพรรษา_๒๓๐๘๑๘_15.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692334600_LINE_ALBUM_เข้าพรรษา_๒๓๐๘๑๘_2.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692334649_LINE_ALBUM_เข้าพรรษา_๒๓๐๘๑๘_1.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692334679_LINE_ALBUM_เข้าพรรษา_๒๓๐๘๑๘_3.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692334753_LINE_ALBUM_เข้าพรรษา_๒๓๐๘๑๘_5.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692334839_LINE_ALBUM_เข้าพรรษา_๒๓๐๘๑๘_17.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย