องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ข้อมูลพื้นฐาน


เข้าสู่ระบบสมาชิก
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ภาพกิจกรรมกระกาศด่วน!


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network (Facebook Page) O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล O11 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O18 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทข้อมูลพื้นฐานทำเนียบบุคลากร

นายบุญศิลป์ อาษาสนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร : 0657425131
Email : huaitoei@gmail.com

นายศรัณญภัทร พลโพธิ์ศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร : 0856833586
Email : huaitoei@gmail.com

นางรัดดาวรรณ อาษาสนา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร : 0981893587
Email : huaitoei@gmail.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ติดตามเรา Facebook


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
234 หมู่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170
E-mail : huaitoei@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 0 4300 9998
Copyright © 2022. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

Powered by : siamweb2u.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย