ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

นายศรัณญภัทร พลโพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:0856833586 huaitoei@gmail.com


นายศรัณญภัทร พลโพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:0856833586 huaitoei@gmail.com


นายศรัณญภัทร พลโพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:0856833586 huaitoei@gmail.com


awd
awdaw
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:dwad awdaw


awd
awdaw
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:dwad awdaw


awd
awdaw
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:dwad awdawข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย