องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

ภาพกิจกรรมกระกาศด่วน!

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทPage 1 of 27

ข้อมูลพื้นฐานทำเนียบบุคลากร

นายบุญศิลป์ อาษาสนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร : 0657425131
Email : saraban_06402105@dla.go.th

นายศรัณญภัทร พลโพธิ์ศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร : 0856833586
Email : Polphosri1970@gmail.com

นายไพบูล โนนทิง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร : 0981230635
Email : ้saraban_06402105@dla.go.th

นางรัดดาวรรณ อาษาสนา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร : 0981893587
Email : saraban_06402105@dla.go.th

นายครรชิต บรรลุผล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร : 0862291044
Email : Khunchitbhunlupon@gmail.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูลทั่วไป


ติดตามเรา Facebookข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย