ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

ประมวลจริยธรรมบริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : 1682043597_o39 (2) แสดงข้อกำหนดจริยธรรม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682069104_ประมวลจริยธรรมข้าราชการ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682069170_ประมวลจริยธรรมบริหารท้องถิ่น.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682069235_ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1685673287_ราชกิจจานุเบกษา (ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1685673334_ราชกิจจานุเบกษา (ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1685673371_ราชกิจจานุเบกษา (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1682043597_o39 (2) แสดงข้อกำหนดจริยธรรม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682069104_ประมวลจริยธรรมข้าราชการ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682069170_ประมวลจริยธรรมบริหารท้องถิ่น.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682069235_ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น.pdf

ชื่อไฟล์ : 1685673287_ราชกิจจานุเบกษา (ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร).pdf

ชื่อไฟล์ : 1685673334_ราชกิจจานุเบกษา (ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น).pdf

ชื่อไฟล์ : 1685673371_ราชกิจจานุเบกษา (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น).pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย