การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

นายกประกาศนโยบาย No Gift Policy

ชื่อไฟล์ : 1679559546_o32 การดำเนินกิจกรรม No Gift Policypdf.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682387387_ประกาศนโยบาย No Gift Policy.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1679559546_o32 การดำเนินกิจกรรม No Gift Policypdf.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682387387_ประกาศนโยบาย No Gift Policy.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย