การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

การมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านโสกขาแก้ว

การมีส่วนร่วมของประชาชน ปลูกฟักทอง

การรับฟังความคิดเห็นก่อสร้างตลาดซำโอง

ชื่อไฟล์ : 1681784408_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682325500_การมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านโสกขาแก้ว.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682389700_การมีส่วนร่วมของประชาชน ปลูกฟักทอง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688973917_รับฟังความคิดเห็นก่อสร้างตลาดซำโอง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1681784408_การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682325500_การมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านโสกขาแก้ว.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682389700_การมีส่วนร่วมของประชาชน ปลูกฟักทอง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688973917_รับฟังความคิดเห็นก่อสร้างตลาดซำโอง.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย