รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565


ชื่อไฟล์ : 1646728548_ข้อสรุป-ข้อเสนอแนะ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646728587_บทสรุปผู้บริหาร อบต.ห้วยเตย.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646728600_หนังสือรับรองผล.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675758592_บทที่ 5 ข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ปี 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675758626_บทสรุปผู้บริหาร ปี 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675758653_หนังสือรับรองผล ปี 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1646728548_ข้อสรุป-ข้อเสนอแนะ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1646728587_บทสรุปผู้บริหาร อบต.ห้วยเตย.pdf

ชื่อไฟล์ : 1646728600_หนังสือรับรองผล.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675758592_บทที่ 5 ข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ปี 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675758626_บทสรุปผู้บริหาร ปี 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1675758653_หนังสือรับรองผล ปี 2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย