แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570


ชื่อไฟล์ : 1643012705_O04 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675742474_แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1643012705_O04 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565).pdf

ชื่อไฟล์ : 1675742474_แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570).pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย