แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570


ชื่อไฟล์ : 1643012705_O04 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1675742474_แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1643012705_O04 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565).pdf

ชื่อไฟล์ : 1675742474_แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570).pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย