การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  EIT

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  IIT

ชื่อไฟล์ : 1682046124_043 การดำเนินการตามมาตรการ1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682066745_EIT.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682066803_IIT.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1682046124_043 การดำเนินการตามมาตรการ1.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย