หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

แผนกลยุทธ์ (การพัฒนาบุคลากร)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนตำบล

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

การกำหนดร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.3 แผนกลยุทธ์ (การพัฒนาบุคลากร).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนตำบล.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.6 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.7 การกำหนดร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682312982_ข้อ 25 ประกาศ กถ (ก.กลาง).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf

ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf

ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.3 แผนกลยุทธ์ (การพัฒนาบุคลากร).pdf

ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนตำบล.pdf

ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล.pdf

ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.6 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล.pdf

ชื่อไฟล์ : 1648523131_ข้อ 27.7 การกำหนดร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682312982_ข้อ 25 ประกาศ กถ (ก.กลาง).pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย