สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566ชื่อไฟล์ : 1645601332_สขร ตค.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1645601583_สขร พย.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1645601664_สขร ธค.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1645601692_สขร มค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647229555_สขร กพ.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649134658_สขร มีค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1662612271_สขร เม.ย65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1662612386_สขร พค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1662612434_สขร มิ.ย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1662612471_สขร กค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1666238184_สค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1666238239_กย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1669277395_ตค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1671091841_พย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677134639_ตค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677134715_พย.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677134770_ธค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677134814_มค.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679472855_กพ.66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1645601332_สขร ตค.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1645601583_สขร พย.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1645601664_สขร ธค.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1645601692_สขร มค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647229555_สขร กพ.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649134658_สขร มีค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1662612271_สขร เม.ย65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1662612386_สขร พค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1662612434_สขร มิ.ย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1662612471_สขร กค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1666238184_สค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1666238239_กย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1669277395_ตค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1671091841_พย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677134639_ตค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677134715_พย.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677134770_ธค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677134814_มค.66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679472855_กพ.66.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย