ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 217-17 สายแยกทางหลวงชนบท-ป่าช้าสาธารณะบ้านห้วยเตย หัวฝาย-หนองกุงดิ่ง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 217-17 สายแยกทางหลวงชนบท-ป่าช้าสาธารณะบ้านห้วยเตย หัวฝาย-หนองกุงดิ่ง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2

ชื่อไฟล์ : 1669277506_ร่างประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1669277591_เอกสารร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1670316879_เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1670316964_ประกาศประกวดราคา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688464330_1ประกาศประกวดราคา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1669277506_ร่างประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1669277591_เอกสารร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1670316879_เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf

ชื่อไฟล์ : 1670316964_ประกาศประกวดราคา.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688464330_1ประกาศประกวดราคา.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย