รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ชื่อไฟล์ : 1679642298_รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1679642298_รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย