คณะผู้บริหาร- บุคลากรคณะผู้บริหาร

ว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

นายบุญถม มงคุณคำซาว

รองนายก อบต.ห้วยเตย

นายสำราญ โพธิ์ศรี

รองนายก อบต.ห้วยเตย

นางศรีประภัย จำปาบุรี

เลขานุการนายก อบต.ห้วยเตยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170

E-mail : kho40_89201@saraban.mail.go.th หรือ huaitoei@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 0 4300 9998 แฟกซ์ 0 4304 0098

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่