ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

 

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน   

รายการหนังสือราชการ ไฟล์
 เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล 

(15-06-2020 || อ่าน : 462 )

46.5 KBs

 บัตรประจำตัวประชาชนหายหรือบัตรถูกทำลาย 

(15-06-2020 || อ่าน : 441 )

120.7 KBs

 บัตรประจำตัวประชาชนเดิมชำรุด 

(15-06-2020 || อ่าน : 445 )

59.12 KBs

 แจ้งการย้ายปลายทาง 

(15-06-2020 || อ่าน : 425 )

68.74 KBs

 ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน 

(15-06-2020 || อ่าน : 459 )

141.28 KBs

 ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก 

(15-06-2020 || อ่าน : 429 )

130.72 KBs

 การแจ้งย้ายออก 

(15-06-2020 || อ่าน : 325 )

68.89 KBs

 การแจ้งย้ายเข้า 

(15-06-2020 || อ่าน : 329 )

68.23 KBs

 การแจ้งตาย 

(15-06-2020 || อ่าน : 328 )

68.6 KBs

 การแจ้งเกิดเกินกำหนด 

(15-06-2020 || อ่าน : 324 )

68.41 KBs

 การแจ้งเกิด 

(15-06-2020 || อ่าน : 319 )

68.73 KBs

 การจดทะเบียนหย่า 

(15-06-2020 || อ่าน : 333 )

96.34 KBs

 การจดทะเบียนสมรส 

(15-06-2020 || อ่าน : 329 )

105.32 KBs

 การจดทะเบียนรับรองบุตร 

(15-06-2020 || อ่าน : 333 )

68.8 KBs

 การขออนุญาประกอบการ 

(15-06-2020 || อ่าน : 333 )

115.91 KBs

 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

(15-06-2020 || อ่าน : 341 )

97.11 KBs

 การขออนุญาใช้เครื่องขยายเสียง 

(15-06-2020 || อ่าน : 337 )

75.38 KBs

 การขอหมายเลขประจำบ้าน 

(15-06-2020 || อ่าน : 325 )

30.08 KBs

 การขอร่วมใช้นามสกุล 

(15-06-2020 || อ่าน : 338 )

67.36 KBs

 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามรายการที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 

(05-06-2020 || อ่าน : 378 )

0 Bytes


ว่าง

ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

นายศรัณญภัทร พลโพธิ์ศรี

นายศรัณญภัทร พลโพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย โทร 085-6833586

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170

E-mail : kho40_89201@saraban.mail.go.th หรือ huaitoei@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 0 4300 9998 แฟกซ์ 0 4304 0098

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่