เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบล อบต. | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องนั่งเล่น สำหรับพูดคุยทั่วไป » แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.

แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 9 พ.ย. 2564 17:43:29 น. อ่าน 509 ตอบ 1

แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบล อบต. มีแนวข้อสอบบ้างหรือไม่ครับ

RE : แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.

1. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? - คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? - มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน 3. คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน 4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน 5. ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน 6. มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 7. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? - หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8. ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล? - จำนวน 35 % 9 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร? - ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร? - พ.ศ.2545- 2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง

ตอบโดย : Admin เมื่อ 9 พ.ย. 2564 17:57:33 น.

1

ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย