โครงการปลูกต้นคูณอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

  • โครงการปลูกต้นคูณอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น
    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ร่วมกับ ปกครองอำเภอซำสูง ปลูกต้นคูณบริเวณหนองซำโอง บ้านซำโอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการปลูกต้นคูณอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น
    เผยแพร่วันที่111 : 2023-07-27 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 39

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 – 09.00 น  นายบุญศิลป์   อาษาสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ร่วมกับ ปกครองอำเภอซำสูง  โดยท่านนายอำเภอซำสูง นาสาวขวัญฤทัย   ไตรพรม    พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  และประชาชนในพื้นที่  ปลูกต้นคูณบริเวณหนองซำโอง  บ้านซำโอง  หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเตย  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการปลูกต้นคูณอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น

ชื่อไฟล์ : 1690434348_LINE_ALBUM_โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บ้านซ_8.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1690434843_LINE_ALBUM_โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บ้านซ_11.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1690434970_LINE_ALBUM_โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บ้านซ_15.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1690435026_LINE_ALBUM_โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บ้านซ_18.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1690435118_LINE_ALBUM_โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บ้านซ_17.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1690435175_LINE_ALBUM_โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บ้านซ_12.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1690435211_LINE_ALBUM_โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บ้านซ_13.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย