นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กำหนดชั้นความลับทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล

ชื่อไฟล์ : 1682412725_o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลpdf.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682481283_ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย นโยบา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1682412725_o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลpdf.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682481283_ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย นโยบา.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย