ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

  • ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
    ขอเชิญชวนบุคลภายนอก ที่มาขอรับบริการและมาติดต่อราชการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และบุคลากร ขององค์การบิหารส่วนตำบลห้วยเตย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
    เผยแพร่วันที่111 : 2023-03-14 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 50

ขอเชิญชวนบุคลภายนอก ที่มาขอรับบริการและมาติดต่อราชการ ขององค์การบิหารส่วนตำบลห้วยเตย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ขอเชิญชวนบุคลากร ขององค์การบิหารส่วนตำบลห้วยเตย  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ชื่อไฟล์ : 1678763632_EIT.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678764105_IIT.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย