024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย


024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ชื่อไฟล์ : 1677055286_1650862117_024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1677055305_1666235998_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1677055286_1650862117_024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564.pdf

ชื่อไฟล์ : 1677055305_1666235998_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย