รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั่น :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

Şubat 2022 Günü 28, 11: 30'da, On Toei, Huai ILCE İdari TeşkilâtI Boonsilp Bay, Asana, On Toei, Huai ILCE İdari Teşkilâtı Daimi Bay, Saranyapat Polphosri, Devlet Başkanölarırlıte of the alt Birimlerin Tobirlin, Birimlerin İdari Tobirlin Bibiklerin Huai Teşkilatı Altındaki Bolge. , "Yönetime iyini ve Huai Toe Toei Organizasyon Ofisinde Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele (Sıfır Tolerans) niyetlerini ortaklaşa liedineye ı yemin"

ชื่อไฟล์ : 1646024052_S__18366477.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649153171_widgets.php file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย