การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 11.30 น.  นายบุญศิลป์  อาสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย พร้อมด้วย นายศรัณญภัทร  พลโพธิ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ร่วมกิจกรรม "แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ชื่อไฟล์ : 1646024472_S__18366479.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย