คู่มือมาตรฐานการให้บริการ :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

ชื่อไฟล์ : 1642667275_016 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642667275_017 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระย.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642667275_024 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ .pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642667275_144 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642667275_225 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1642667275_016 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1642667275_017 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระย.pdf

ชื่อไฟล์ : 1642667275_024 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ .pdf

ชื่อไฟล์ : 1642667275_144 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1642667275_225 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย