คู่มือมาตรฐานการให้บริการ :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

ชื่อไฟล์ : 1642667275_016 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642667275_017 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระย.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642667275_024 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ .pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642667275_144 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642667275_225 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1642667275_016 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1642667275_017 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระย.pdf

ชื่อไฟล์ : 1642667275_024 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ .pdf

ชื่อไฟล์ : 1642667275_144 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1642667275_225 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย