:: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย  • เผยแพร่วันที่111 : | โดย : | เปิดอ่าน :

ชื่อไฟล์ : 1642666655_ติดตามแผน64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1642666655_ประกาศติดตาม 64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1698120706_ประกาศใช้แผน67.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1698120991_แบบผด.02ปี67.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1642666655_ติดตามแผน64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1642666655_ประกาศติดตาม 64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1698120706_ประกาศใช้แผน67.pdf

ชื่อไฟล์ : 1698120991_แบบผด.02ปี67.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ กิจการสภา กิจกรรมผู้รับเบี้้ยยังชีพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย