รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย :: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
หน้าหลัก

ข้อมูลหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

นายไพบูลย์ โนนทิง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:043009998 ้huaitoei@gmail.com


นางศริประภัย จำปาบุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:043009998 ้huaitoei@gmail.com


นายไพบูลย์ โนนทิง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:043009998 ้huaitoei@gmail.com


นางศริประภัย จำปาบุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:043009998 ้huaitoei@gmail.com


นายไพบูลย์ โนนทิง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:043009998 ้huaitoei@gmail.com


นางศริประภัย จำปาบุรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
โทร:043009998 ้huaitoei@gmail.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย