หัวหน้าส่วนราชการ- บุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

นายศรัณญภัทร พลโพธิ์ศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย โทร 085-6833586

นายครรชิต บรรลุผล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางจิรพรรณ วรกิจ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางเจนจิรา ศรีรักษา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรพัศ แสนโสภา

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170

E-mail : kho40_89201@saraban.mail.go.th หรือ huaitoei@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 0 4300 9998 แฟกซ์ 0 4304 0098

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่